Web,Vorlage Straßenszene V,Pastell, Skizzenblock Marpa Jansen, 2017, 70 x 50, 26