230, Straßenszene VII, Gouache, Kohle, Web-Vorlage,